Uw Bomen

Snoeien en vellen van bomen

Wij voeren vellen van uw slecht geplaatste of gevaarlijke bomen door. Vellen door ontleden en ontdoen van afval.

Het snoeien is uitgevoerd door een ploeg van professionele die de bomen vanzelfsprekend respecteren. We zijn iedereen ondertekenaars van de ARBORESCO charte, die loofd weldoordachte snitten aan bomen.

Wij bezitten verschillende machines voor het frezen van boomstronken, hoe breed de boomstronk ook is.

Wij zijn helemaal oplettend op de zorg van bomen, die natuurlijke of menselijke agressies lijden en wij kunnen uw opperen verschillende oplossingen (mycorhizatie, kroonverankering…).